Danas sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas bi trebla dati saglasnost na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2018. – 31.12.2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. Godinu.

Vlada bi trebala utvrditi nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine, te donijeti Uredbu o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Između ostalog, razmotriti prijedlog i donijeti Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te donijeti Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u Javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...