Danas zasjeda Vlada TK

Za danas je najavljena sjednica Vlade TK. Dnevnim redom, između ostalog, planirano je razmatranje nekoliko izvještaja i informacija iz prethodne godine: Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra u TK u prošloj godini, te informacije o polaganju vozačkih i instruktorskih ispita, livenciranju predavača i ispitivača te o isplaćenim sredstvima na ime apelacija. Pred članovima Vlade TK je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa za 2018. godinu. Vlada će razmatrati i odluke Nadzornog odbora Međunaordnog aerodroma Tuzla, a vlada bi trebala razmatrati prijedlog i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti  direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.

Pročitajte...