Danas zasjeda Vlada TK: Ovo su neke tačke dnevnog reda

Vlada TK danas će održati sjednicu. Na dnevnom redu je razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2017. godine.

Također, dnevnim redom je predviđeno i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, te Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. Godini.

Biće razmatran prijedlog i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2018. do 2022. Godine, kao i Razmatranje Radne verzije Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Dnevnim redom je između ostalog predviđeno i Razmatranje i utvrđivanje Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh”.

Pročitajte...