Danas zasjeda Vlada TK: Ovo su neke tačke dnevnog reda

Danas će zasijedati Vlada TK. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog Budžeta za 2016. godinu.

Vlada će razmatrati i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada bi danas, između ostalog, trebala utvrditi i prijedloga Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...