Dani laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike u BiH od 10. do 13. maja u Tuzli

Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u Bosni i Hercegovini, koja okuplja više od 400 profesionalaca iz ove oblasti, povodom 14-e godišnjice od osnivanja asocijacije, sredinom maja (10. – 13. 05. 2018.) u Tuzli organizuje:

”Dane laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike u BiH”.

Simpozij je namjenjen profesionalcima iz ove oblasti u cilju unapređenja postojećih i usvajanja novih profesionalnih saznanja i dostignuća.

Tokom tri dana, koliko je planirano da traje simpozij, održat će se tematska predavanja, okrugli stolovi i radionice, a biće prezentirani brojni stručni radovi i dostignuća u ovoj oblasti.

Na simpoziju se očekuje oko 150 aktivnih učesnika iz svih zemalja regiona.

Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u Bosni i Hercegovini od samog osnivanja organizuje kongrese, seminare, simpozije i susrete s ciljem da upozna javnost sa značajem prevencije, ranog otkrivanja,  dijagnostike i liječenja bolesti, kao i spoznaja o riziko faktorima koji utiču na ukupno zdravlje populacije.