Dani nauke u sportu na FTOS-u u Tuzli

U okviru projekta Dani nauke u sportu danas je na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u  Tuzli obavljeno prvo testiranje juniorske ekipe FK Sloboda, po modelu koji se primjenjuje u svim velikim klubovima.U uvodnom dijelu studente druge i treće godine fakulteta, te juniore Slobode pozdravili su dekan Vlatko Separević i voditelj projekta prof Muris Djug.

Testovi će poslužiti trenerima u klubu za praćenje forme svakog igrača te otlanjanje eventualnih nedostataka, a sistem je umrežen i biće dostupan svim relevantnim institucijama i van BiH. Ovo je početak projekta saradnje Fakulteta i klubova, a uskoro ce biti potpisan i memorandum o saradnji sa dva fudbalska kluba u Tuzli, Slobodom i Tuzla Citijem te ostalima i može u mnogome doprinijeti poboljšanju kvaliteta rada u svim klupskim selekcijama.