Dätwyler: Potrebna dodatna koordinacija vlasti, međunarodne zajednice i donatora

Direktorica programa za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer smatra da pandemija Covid-19 može uticati na lokalni nivo, te da postoji rizik da će se prihodi općina i gradova smanjiti kao posljedica ekonomske krize, a to znači da će za javne usluge biti na raspolaganju manje sredstava.

– Stoga će biti još važnije nego prije da podržimo rad asocijacija općina i gradova u njihovim zalaganjima za reforme lokalne uprave, kao i da općine strateški investiraju raspoloživa sredstva u usluge koje su građani izdvojili kao prioritetne – kazala je Dätwyler Scheuer u intervjuu za Fenu.

Istakla je da će Švicarska ostati angažirana po tom pitanju, jer, kako je navela, postoji i rizik da će se povećati broj nerazvijenih općina, te će u tom smislu općine i gradovi morati uspostaviti i snažnije podržati nove programe podrške za socijalno ugrožene skupine.

Na pitanje koji su glavni izazovi koje vidi u lokalnom upravljanju, rekla je da je izazov što na nacionalnom nivou nedostaje koherentan pristup u smislu politika za lokalno upravljanje.

S obzirom na to da su lokalne vlasti trenutno organizirane na različit način u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i u Brčko Distriktu, ona je primijetila da u FBiH, na primjer, odsustvo jedinstvenog pravnog okvira za lokalno upravljanje uvećava nejasnoće koje postoje u pogledu nadležnosti entiteta, kantona i općina, a to utiče i na općinske prihode.

– Postoje tri velika izazova – prvo, postoji neodložna potreba za jačim općinama i gradovima, sa jasnim nadležnostima svih nivoa, te stabilnim fiskalnim sistemom. Pozivamo vlasti da se više angažiraju u ovom smislu, da daju lokalnim vlastima ulogu koju zaslužuju u okviru nove socio-ekonomske reformske agende. Udruženja općina i gradova u oba entiteta su ključni i legitimni partneri koji mogu prenijeti glasove lokalnih vlasti do politika na višem nivou, i ti glasovi se moraju čuti – navela je ona.

Drugi izazov je demografija, a u tom segmentu Dätwyler Scheuer smatra da je ključno izgraditi sistem planiranja koji uzima u obzir trendove u kontekstu, kao što je depopulacija.

Neke procjene, pojasnila je, navode da je blizu 150.000 ljudi napustilo državu tokom protekle godine. Značajno smanjenje broja stanovnika u različitim općinama širom države postavlja veliki izazov pred lokalne vlasti kako da organiziraju i finansiraju pružanje javnih usluga.

– I treće, postoji potreba za dodatnom koordinacijom kako između vlasti i međunarodne zajednice, tako i među donatorima. Napravili smo prvi korak kroz transparentno online mapiranje svih projekata koji su u toku i implementiraju se uz podršku Vlade Švicarske na području cijele zemlje www.SvicarskauBiH.ba (www.SwissinBiH.ba ) – istakla je.

To je vrijedan izvor informacija za sve građane, a dodala je i da su podržali online mapu s pregledom svih donatorskih projekata lokalnog upravljanja www.localgovernance.ba, preciznije njih 39. Obje mape se redovito ažuriraju.

– Dobre vijesti su da ćemo nastaviti saradnju s Bosnom i Hercegovinom u narednim godinama. Trenutno pripremamo novi Program saradnje Švicarske za period 2021.-2024. Švicarska planira uložiti dodatnih 130 miliona KM u BiH. I dalje ćemo biti okrenuti ka rezultatima, a sarađivat ćemo samo s akterima promjena, onima koji su voljni da djeluju i idu naprijed – navela je.

S obzirom na to da se približavaju lokalni izbori, izrazila je nadu da će građani učestvovati na njima.

– Ukoliko želite promjenu, trebate izaći i glasati! Također se nadamo da ćemo vidjeti više žena kandidatkinja i da će stanovništvo glasati za njih. Lično duboko vjerujem da društvo može napredovati samo ukoliko su žene i muškarci jednako zastupljeni u političkom životu i na svim nivoima vlasti – poručila je direktorica programa za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer u intervjuu za Fenu.

Pročitajte...