Definisanje turističke ponude TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, održat će danas sastanak sa licenciranim putničkim agencijama sa prostora Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je da se u narednom periodu pokušaju jasno definisati mogući turistički proizvodi, odnosno da se uobliči u komercijalnoms mislu,trenutna turistička ponuda Tuzlanskog kantona.Namjera je da se tako definisana turistička ponuda predstavi na odgovarujećm promotivnom materijalu i da kao takva nađe mjesto u ponudi kako domaćih,tako i inostranih putničkih agencija.

Pročitajte...