Dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport UNTZ o Međunarodnom danu tjelesne aktivnosti

Svjetska zdravstvena organizacija, kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva, promoviše zdrave stilove života i navodi redovnu tjelesnu aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenula inicijativu da se 10. maja, na nacionalnoj razini, provode aktivnosti kojima se promoviše redovna tjelesna aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje o čemu i mi govorimo u nastavku sa Vlatkom Šeparovićem – dekanom Fakulteta za tjelesni odgoj i sport UNTZ.

Pročitajte...