Delegacija Vlade TK posjetila Rudnike „Kreka“ Tuzla

Tokom radne posjete delegacije Vlade TK Rudnicima „Kreka“, prezentirani su najveći problemi ovog rudnika. Osim dugovanja, to su potreba za širenjem eksploatacionih polja. Kako je rečeno, u Šikuljama su kočnica neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a planirano je i da širenje u Dubravama na lokalitetu Čajići bude uvršteno u Prostorni plan TK. Problem postoji i na lokalitetu Lukavačka rijeka koji Rudniku više nije potreban za eksploataciju. Razgovarano je o mogućnostima prodaje ili rekultivacije. Predstavnici Fabrike Sode Šišedžam Lukavac su predložili da na ovoj lokaciji odlažu industrijski otpad. „Mi smo sa Fabrikom sode „Šišedžam“ Lukavac prije godinu i po potpisali Sporazum o partnerstvu za rekultivaciju degradiranog zemljišta na lokalitetu Lukavačka rijeka. Kao rudnik, pravni subjekt dužni smo po Zakonu o rudarstvu da rekultivišemo taj prostor , ali do sada nismo imali mogućnosti ni sredstava,rekao je Osman Bleković,direktor Rudnika „Kreka“ Tuzla. Jakub Suljkanović, premijer TK je izjavio: „Željeli smo čuti i stranu predstavnika Rudnika „Kreka“ koje su aktivnosti koje oni vode u tom procesu i šta mi kao vlada možemo pomoći. Okolišne dozvole, studije izvodljivosti i saglasnosti daje Federalno ministarstvo za okoliš, a nadzor Rudnika „Kreka“ i Fabrike sode je nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove. Iako Rudnici nisu u direktnoj nadležnosti Vlade TK, premijer Suljkanović je ponudio pomoć u smislu organizovanja sastanaka sa višim nivoima vlasti i sa predstavnicima Elektroprivrede BiH , u cilju pronalaženja optimalnih rješenja. Dok lokalne zajednice pružaju otpor širenju eksploatacionih polja i izgradnji odlagališta, predstavnici Vlade TK kažu da se moraju pronaći odgovarajuća rješenja, s obzirom na to da su fabrike i rudnici nosioci razvoja TK, te da je mnoštvo ljudi zaposleno u ovim privrednim društvima. U Rudnicima Kreka je zaposleno 2 400 osoba, a u Fabrici Sode Šišedžam Lukavac oko 800. Direktor Rudnika „Kreka“ Tuzla Osman Bleković izrazio je zahvalnost predstavnicima Vlade TK za razumijevanje i što su omogućili reprogram duga za koncesije i zdravstveno osiguranje.

Pročitajte...