Delegacija Vlade TK posjetila Rudnike „Kreka“ Tuzla

0
47

Tokom radne posjete delegacije Vlade TK Rudnicima „Kreka“, prezentirani su najveći problemi ovog rudnika. Osim dugovanja, to su potreba za širenjem eksploatacionih polja. Kako je rečeno, u Šikuljama su kočnica neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a planirano je i da širenje u Dubravama na lokalitetu Čajići bude uvršteno u Prostorni plan TK. Problem postoji i na lokalitetu Lukavačka rijeka koji Rudniku više nije potreban za eksploataciju. Razgovarano je o mogućnostima prodaje ili rekultivacije. Predstavnici Fabrike Sode Šišedžam Lukavac su predložili da na ovoj lokaciji odlažu industrijski otpad. „Mi smo sa Fabrikom sode „Šišedžam“ Lukavac prije godinu i po potpisali Sporazum o partnerstvu za rekultivaciju degradiranog zemljišta na lokalitetu Lukavačka rijeka. Kao rudnik, pravni subjekt dužni smo po Zakonu o rudarstvu da rekultivišemo taj prostor , ali do sada nismo imali mogućnosti ni sredstava,rekao je Osman Bleković,direktor Rudnika „Kreka“ Tuzla. Jakub Suljkanović, premijer TK je izjavio: „Željeli smo čuti i stranu predstavnika Rudnika „Kreka“ koje su aktivnosti koje oni vode u tom procesu i šta mi kao vlada možemo pomoći. Okolišne dozvole, studije izvodljivosti i saglasnosti daje Federalno ministarstvo za okoliš, a nadzor Rudnika „Kreka“ i Fabrike sode je nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove. Iako Rudnici nisu u direktnoj nadležnosti Vlade TK, premijer Suljkanović je ponudio pomoć u smislu organizovanja sastanaka sa višim nivoima vlasti i sa predstavnicima Elektroprivrede BiH , u cilju pronalaženja optimalnih rješenja. Dok lokalne zajednice pružaju otpor širenju eksploatacionih polja i izgradnji odlagališta, predstavnici Vlade TK kažu da se moraju pronaći odgovarajuća rješenja, s obzirom na to da su fabrike i rudnici nosioci razvoja TK, te da je mnoštvo ljudi zaposleno u ovim privrednim društvima. U Rudnicima Kreka je zaposleno 2 400 osoba, a u Fabrici Sode Šišedžam Lukavac oko 800. Direktor Rudnika „Kreka“ Tuzla Osman Bleković izrazio je zahvalnost predstavnicima Vlade TK za razumijevanje i što su omogućili reprogram duga za koncesije i zdravstveno osiguranje.