Delegacija Vlade TK u posjeti Aerodromu Tuzla

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović,ministar trgovine turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić i direktor Međunardonog aerodroma Tuzla Rifet Karasalihović danas će se na aerodromu sastati sa predsatvnicima turske kompanije Favori. Ovom prilikom biće razmatrani uslovi investiranja u projekt izgradnje kargo terminala na aerodromu Tuzla, jer su , s obzirom na privredni potencijal regije Tuzlanskog kantona, predstavnici kompanije Favori iskazali interes za razvoj kargo saobraćaja na tuzlanskom aerodromu. Kompanija Favori, takođe nudi mogućnost i izgradnje putničkog terminala u slučaju kad broj putnika bude veći od 700 hiljada na godišnjem nivou. Riječ o kompaniji koja je članica Međunardonog udruženja za avio transport i posluje u skladu sa standardima  i preporučenim praksama  Međunarodne organizacije civilinog vazduhoplovstva.