Delegacije EP BiH i ED BiH i Tuzla u Srebreniku: Razgovarano o elektrodistributivnoj mreži u općini

Zajednički rad „Elektroprivrede BiH“ i općina i gradova koje ovo preduzeće pokriva svojom djelatnošću jedan je od prioriteta ovog preduzeća. O pitanjima od značaja za napajanje električnom energijom poslovnih subjekata i domaćinstava u Srebreniku, bilo je riječi na sastanku menadžmenta dijela elektroenergetskog sektora sa općinskim načelnikom Srebrenika. Dogovoreni su konkretni potezi i rokovi za njihovu realizaciju.

Pročitajte...