Delegati PSBiH danas o budžetu, policijskom dodatku te Krivičnom zakonu

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu u oba čitanja, danas bi taj važan finansijski dokument u prvom čitanju trebali razmatrati delegati Doma naroda.

Ovogodišnji budžet za finansiranje institucija iznosi blizu dvije milijarde KM, od čega je za servisiranje vanjskog duga planirano 1.004.062.329 KM.

Na dnevnom redu sjednice su i izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, a one podrazumijevaju reguliranje prava na policijski dodatak.

Tako bi, osim policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), pravo na ovaj dodatak imali i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Trebale bi biti razmatrane i dopune Krivičnog zakona BiH kojima bi se onemogućilo ublažavanje kazne i zamjena zatvorske kazne novčanom, osobama osuđenim na kaznu zatvora za krivična djela protiv integriteta BiH, terorizma i u vezi s terorizmom.

Pred delegatima je su i dvije dokumenta koje je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH od kojih je jedan Izvještaj o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila, a drugi je Informacija o stanju sigurnosti u državi.

(RTVTK/FENA) M.B.

Pročitajte...