Demobilisani borci bi od iduće sedmice mogli aplicirati na pomoć predviđenu Zakonom o pravima demobilisanih boraca F BiH

Nakon što je i zvanično objavljenzakon o pravima demobilisanih boraca, očekuje se da bi korisnici prava od iduće sedmice mogli vršiti prijave u općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu. U Savezu demobilisanih boraca napominju da u njihovim lokalnim organizacijama demobilisani broci mogu dobiti sve potrebne informcije o uslovima i dokumentaciji koju trebaju posjedovati kako bi sotvarili prava predviđena ovim zakonom.

Pročitajte...