Deset i po miliona KM za projekte po osnovu vodne naknade

Vlada TK dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Riječ je o ukupnom iznosu od 10 i po miliona KM za koje će se nastojati da se ravnomjerno rasporede u cijelom TK. Za projekte planirane ovim Programom gradovi, odnosno općine su dužni provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i realizirati projekat na način i u roku predviđenim projektnim zadatkom. Realizacija projekata biće omogućena samo za projekte za koje najkasnije do 25. decembra bude dostavljena kompletna dokumentacija o realizaciji projekta.
Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u ovoj godini, procijenjen je u iznosu od 4 miliona i 380 hiljada KM, te uz prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz prošle godine godine, koja iznose preko 6 miliona maraka, omogućio ulaganje 10 i po miliona KM u oblast upravljanja vodama Programom za 2019. godinu. Vlada je dala saglasnost i na odobravanje sredstva sa stavke Sredstva rezerve Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini, za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u ukupnom iznosu od preko 2 miliona i 330 hiljada KM. U nastavku sjednice Vlada je u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku proslijedila izmjene i dopune Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava i Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon. Posrijedi su terminološka usklađivanja jer su od njegovog donošenja neke lokalne zajednice dobile status grada. Na sjednici je razmotren i Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije. Evropska komisija je detaljno analizirala trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i navela 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini moraju ubrzano da rade na putu ka pridruženju Evropskoj uniji. Krajnji rok za realizaciju ovih mjera je maj 2020. godine.