Devet državljana Egipta udaljeni sa teritorije Bosne i Hercegovine

Dana 31.12.2019. godine, Služba za poslove sa strancima je, nakon provedenih mjera i radnji iz svoje nadležnosti udaljila sa teritorije Bosne i Hercegvine devet državljana Egipta.

Navedena lica su ilegalno boravila na teritoriju Bosne i Hercegovine, te  s tim u vezi, Služba za poslove sa strancima je preduzela neophodne mjere i radnje te im je izrekla mjeru protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar.

S obzirom da se radi o licima koja nisu posjedovala identifikacione dokumente, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Ambasadom Egipta u Sarajevu, u vrlo kratkom periodu utvrdila identitet navedenih lica, te je Ambasada Egipta u Sarajevu za iste obezbjedila putne listove u cilju njihovog udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

U toku postupka lica su izrazila želju da se vrate u zemlju porijekla te je proveden postupak njihovog udaljenja, te su isti danas udaljeni iz Bosne i Hecegovine.