Djeca s autizmom nakon 10 godina ostala bez Ljetne škole

Ove godine prekinuta je desetogodišnja praksa održavanja Ljetne škole za djecu s dijagnozom autizma u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa  sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli. Direktor tvrdi da u zakonu nema uporišta za ovu aktivnost. Negoduju roditelji djece s autizmom, ali i roditelji drugih učenika ove škole. Kantonalna Vlada želi napraviti kompromis, da se Ljetna škola organizuje dok ne uspostavi rad centra za autizam koji je u izgradnji.

novinar Azra Mešić

Ljetna škola za osobe s autizmom trebala je biti organizovana u periodu od 1. jula. do 13. augusta, ali nije. Desetogodišnju praksu prekinuo je v.d. direktor Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa  sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Bekir Saletović. Uporište nalazi u kantonalnom Zakonu o osnovnom obrazovanju.

  • Unazad desetak godina su imala jednu vrstu privilegije djeca sa autizmom u odnosu na svu drugu djecu u Zavodu. To je nešto što nije regulisano zakonom i ja tu aktivnost nisam mogao podržati, jer je u inspekcijskom nadzoru od aprila konstatovano da je tu načinjen prekršaj, kazao je za RTVTK o ovoj temi Bekir Saletović, v.d. direktor Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Prekršaj je kaže on uvrdio i Sud, zbog čega je on otkazao ugovor o radu uposlenicima koji su bili angažirani na ovom projektu. Stav Vlade TK je da osobe sa autizmim zaslužuju maksimalnu pomoć i podršku, kaže ministar za obrazovanje i nauku Elvis Baraković.

  • Vođeni činjenicom da je deset godina organizovana Ljetna škola za osobe sa autizmom mi smo obezbijedili sva potrebna finansijska sredstva, a od menadžmenta Zavoda smo tražili da organizuje tu Ljetnu školu i tehničku podršku. Nažalost do danas nije organizovana ta ljetna škola, te smo mi iz Vlade TK tražili izjašnjene direktora i menadžmenta Zavoda da nam obrazlože zbog čega još nije organizovana Ljetna škola. Nakon što dobijemo obrazloženje mi ćemo u Vladi zauzeti nove stavove i sve zakonom propisane naredne korake, kaže ministar Baraković.

 U Udruženju roditelja djece sa autizmom insistiraju na tome da Odjel za autizam u Zavodu funkcioniše i tokom ljetnog i zimskog raspusta, kao što je bilo ranije.

  • Zbog toga što je proces adaptacije djece sa autizmom trajan. Ne smije biti uopšte prekida, kaže Meho Sadiković, predsjednik URDOSA TK, naglašavajući da se prekidi u tretmanu sa stručnjacima u praksi prekidaju samo u slučaju da roditelji dijete vode na more ili neku drugu rehabilitacijski korisnu aktivnost.

Djeca s autizmom čine samo 10% od 130 učenika koliko ih ima ovdašnjoj osnovnoj i srednjoj školi, kaže direktor Saletović. Nije protiv ljetne škole, ukoliko bi bila organizovana za svu djecu.

  • I ostali roditelji, roditelji djece sa cerebralnom paralizom, sa višestrukim smetnjama i tako dalje imaju također potrebu za ljetnom školom i oni su u tom pravcu kad su čuli da će i ove godine osobe sa autizmom dobiti tu privilegiju za ljetnu školu i oni su tražili od Ministarstva resornog isto tako. Međutim do sada nismo dobili odgovor, pojašnjava Saletović.

Vijeće roditelja također za svu djecu želi više od samog nastavnog procesa. Svoje su zahtjeve poslali nadležnim ministarstvima u Vladi TK.

  • Ostala djeca nemaju ni ljetni školu, ni dnevni centar. Mi tražimo da dnevni centar krene u septembru, s početkom školske godine kaže Almira Zukić, predsjednica Vijeća roditelja učenika Zavoda.

Zahtjev Vijeća roditelja razmatran je na nivou Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, kaže ministar. Od Vlade je tražena kadrovska i finansijska procjena za dnevni centar čije bi usluge koristili svi učenici. Ova procedura još traje. U međuvremenu su intenzivirane aktivnosti na završetku izgradnje centra za autizam.

  • Zato je tamo lijepo formulisana Odluka da će proces adaptacije djece koja su završila obrazovni proces tamo, trajati sve do osnivanja centra za autizam. Mi nismo krivi što njegova izgradnja traje punih deset godina, podsjeća Meho Sadiković, predsjednik URDOSA TK.

Kad centar za autizam počne s radom, neće biti potrebe za Ljetnom školom u Zavodu, slažu se i na jednoj i drugoj strani. No, dok se ne završi procedura osnivanja ove javne ustanove, što će trajati dugo, Zavod će morati postupiti prema onome što nalaže kantonalna Vlada, poruka je iz Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona.