DNEVNIK 2: Gosti: Hajrudin Halilović, predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca TK i Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK

Povodom 28. godišnjice formiranja II korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, gosti Dnevnika 2 u 19,00 sati su, predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca TK Hajrudin Halilović i predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, Muzijet Kahrimanović. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio najviša operativna jedinica i jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi konandanta Štaba vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli, a zona odgovornosti protezala se na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. O ratnom putu boraca Drugog korpusa, njegovoj ulozi u odbrani BiH, razgovarat ćemo sa predstavnicima dva Saveza organizacija, koji okupljaju nekadašnje branioce, te članove porodica šehida i poginulih boraca, najzaslužnijih za odbranu domovine BiH.