Do 2020. uništiti 8.300 tona nestabilnih minsko-eksplozivnih sredstava

Zamjenik ministrice odbrane Bosne i Hercegovine za upravljanje resursima Boris Jerinić i šef Misije OSCE-a u BiH Bruce G. Berton izjavili su da je do 2020. godine planirano uništenje 8.300 tona prekobrojnih ili nestabilnih minsko-eksplozivnih sredstava u BiH, te da je povećana sigurnost ljudi koji obavljaju ove poslove.

Oni su danas u Sarajevu učestvovali na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, na kojem su predstavljene ovogodišnje aktivnosti Ministarstva odbrane BiH.

– U 2018. godini planirano je da se uništi 3.000 tona municije i minsko eksplozivnih sredstava (MiMES) i to 1.350 tona u kapacitetima TROM Doboj i 1.000 tona kroz projekat UNDP-a u BiH, 1.000 tona specifičnog MiMES u kapacitetima namjenske industrije u BiH i instranstvu, a radi se o specifičnim sredstvima kao što je municija punjena bijelim fosforom, te 650 tona MiMES-a planirano je da se demilitarizuje na poligonu Glamoč. Pored toga, proces 100 % inspekcije teče željnim tokom i isti će biti realizovan u 2018. godini – rekao je Jerinić.

Trenutno Oružane snage BiH raspolažu sa oko 15.800 tona municije, minsko eksplozivnih sredstava. Od toga za operativne potrebe Oružanih snaga je 7.500 tona, dok je 8.300 tona municije višak – neperspektivna municija. Također, više od 40.000 komada naoružanja smatra se viškom.

– Ovo su planirane aktivnosti koje će se realizirati kroz projekte i donatore kako bi obezbijedili sigurnost samih lokacija i pripadnika Oružanih snaga, kao i bh. građana. Poznato je da nekontrolisana i nestabilna municija može da ugrozi ne samo lokacije već i ljude koji žive u BiH. Na taj način imali bi kontrolisano skladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava – naveo je Jerinić.

Misija OSCE u BiH sa Razvojnom agencijom Ujedinjenih naroda (UNDP) radi na unapređivanju infrastrukture i uslova u vezi sigurnosti skladištenja municije i minsko eksplozivnih sredstava.

– Rezultat toga je povećana sigurnost ljudi koji su angažovani na ovim poslovima. Trenutno radimo u okviru projekta „Safe up“ namjenjenom za unapređivanje sigurnosti lokacija, kao i sigurnosnih usluga za skladištenje municije i minsko eksplozivnih sredstava. Uskoro se završava dio ovog projekta koji uključuje uspostavljanje i stavljanje u funkciju laboratorije za ispitivanje hemijske stabilnosti i baruta u Trom Doboj, te bi predaja laboratorije trebala biti izvšena za mjesec ili mjesec i po dana – rekao je šef Misije OSCE-a u BiH Bruce G. Berton.

Dodaje da je ukupna vrijednost projekta „Safe up“ oko 1,4 miliona eura.

– Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH tačno znaju šta imaju na svojim lokacijama, a druge nadležne institucije izdaju dozvole za izvoz municije. Naravno, da smo upoznati da namjenska industrija u BiH vrši određeni izvoz, odnosno prodaju i to je ono što je u skladu sa zakonom gdje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izdaje dozvolu. To je procedura poštujući međunarodne standarde – pojasnio je zamjenik ministrice odbrane BiH Boris Jerinić.

Također, istakao je da je tokom 2017. godine ukupno demilitarizovano 1.691 tona MiMES-a, dok je od 1. januara do 31. maja ove godine demilitarizovano 787,18 tona MiMES-a.

Navedene aktivnosti, kaže, ne bi bilo moguće realizirati bez podrške donatora i prijateljskih zemalja, među kojima su Delegacija Evropske unije, SAD, Njemačka, Saudijska Arabija, Švedska, Švajcarska, Austrija, Velika Britanija, Norveška. Neizostavna je, kaže, i pomoć NATO štaba u Sarajevu.

Pored predstavnika Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, današnjem sastanku prisustvovali su stalni članovi Strateškog komiteta, predstavnici EU, Misije OSCE-a u BiH, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Štaba NATO-a Sarajevo, Komande EUFOR-a, ambasada SAD-a, Švajcarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske.

Domaćin sljedeće sjednice Komiteta bit će Misija OSCE-a u BiH.

Pročitajte...