Do kraja godine u Gradačcu će biti obnovljena kino sala

U Gradačcu je u toku obnova gradskog Kina. Radovi na unutrašnjoj rekonstrukciji dvorane su u toku a Gradačac i završetkom ovog projekta trebao dobiti savremenu multifukcijsku dvoranu za kino, ali i pozorišne predstave, koncerte i druge sadržaje. Pri kraju su i radovi na sanaciji Vatrogasnog doma u Gradačcu, za šta je utrošeno skoro 450 hiljada KM.

Vatrogasni dom nalazi se u MZ Vida II, a sanacijom starog objekta stvoreni su uslovi za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, koja je sa radom počela prije dvije godine. Gradačac je tako ispunio obavezu, koja je definisana Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH.

– Ti radovi su počeli u protekloj godini, a u ovoj godini realizujemo II fazu. Ukupna vrijednost te investicije je oko 450 hiljada KM i realizacijom tog projekta Grad Gradačac dobija novi, savremeni Vatrogasni dom koji će omogućiti kvalitetne uslove za rad i djelovanje Profesionalne vatrogasne jedinice koja je u proteklom periodu osnovana – ističe Edis Dervišagić, gradonačelnik Gradačca.

Za potrebe vatrogasne brigade nabavljena je i vatrogasna oprema kao i vozilo kako bi ova jedinica djelovala što kvalitetnije i uspješnije u zaštiti imovine privrednih i drugih pravnih subjekata. Uz ovo u toku je i sanacija gradačačkog gradskog kina, koje već duže vrijeme nije u funkciji. Završetkom radova Gradačac će dobiti savremenu multifukcijsku dvoranu za kino, ali i pozorišne predstave, koncerte i druge sadžaje. Za ovaj projekt u ovoj godini je izdvojeno 350 hiljada KM.

– Realizacijom tog projekta za šta je već izabran izvođač do kraja ove godine očekujemo da se stvore uslovi da kulturni centar u Gradačacu pruža sve one sadržaje koje očekuju udruženja građana – dodaje Dervišagić.

Sanaciju gradskog kina finansijski podržava i Vlada TK, kao i lokalna zajednica, dok je dio novca nabavljen i kroz saradnju sa UNDP-om, a inicijativa je potekla sa Foruma građana koji je održan u aprilu 2019. godine.

Pročitajte...