Dodjelom diploma Evropski univerzitet Brčko Distrikt obilježio 9. godišnjicu

Svečanom dodjelom diploma generaciji studenata sva tri ciklusa studija danas u Brčkom, Evropski univerzitet Brčko Distrikt je obilježio devetu godišnjucu rada. Uz diplome diplomantima, magistrima i dioktorima nauka, dodijeljene su zlatne plakete i zahvalnice za saradnju poslovnim partnerima ove visokoškolske ustanove.

novinar Azra Mešić

Među stotinu studenata koji su na ovogodišnjoj svečanosti dobili svoje diplome na Evropskom univerzitetu u Brčkom bila je i Amra Hujdur koja je završila Fakultet zdravstvenih tehnologija i stekla diplomu diplomiranog inženjera radiologije. Prvi posao dobila je u Univeriztetskom kliničkom centru u Tuzli.

– Vrlo se lako snalazim u svom poslu. Koristim stečeno znanje sa Fakulteta, kaže ona.

Amrin profesor, akademik Rudika Gmajnić, prorektor na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt od samog osnivanja Univerziteta predaje ovdje. Kaže da iz ugla akademskg osoblja tih devet godina nije puno, ali su ponosni na činjenicu da su sve generacije koje su ipratili uspjeli pronaći svoje mjesto na tržištu rada.

– I ono što je najvažnije je da mislim da nije pretenciozno reći da smo stekli određeni imidž Univerziteta koji daje kvalitetan kadar, kaže Gmajnić

 A zahvaljujući radu Evropskog univerziteta, Brčko je dobilo imidž univerzitetskog grada, kaže brčanski dogradonačelnik Anto Domić.

– Nijedna sredina ne može planirati svoju dugoročnu budućnost ukoliko nije oslonjena na znanost i ukoliko nema dobra sveučilišta u svojoj sredini koja će obrazovati mlade ljude i koja će mladim ljudima osigurati profesiju i sutra zaposlenje, kaže on.

 Evropski univerzitet Brčko Distrikt dosad je osigurao profesionalnu naobrazbu za oko 1.500 studenata na osnovnim studijima i to za 33 usmjerenja na ukupno 6 fakulteta.

To su mladi ljudi. To više nisu ljudi koji se doškolovavaju. To su ljudi kojima smo mi prvi izbor na ovom univerzitetu i oni su naši najbolji ambasadori, kaže akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Brčko Distrikt.

Uz studente, na devetu godišnjicu, Evropski univerzitet Brčko Distrikt promovirao je i 9 magistara, te dva doktora nauka. Za poseban doprinos radu ove visokoškolske sutanove menadžment Univerziteta dodijelio je zlatne plakete i zahvalnice poslovnim partnerima i saradnicima.

Pročitajte...