Dom naroda odobrio Budžet Federacije BiH za 2018.

 Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine okončana je odobravanjem federalnog budžeta za ovu godinu i pratećeg Zakona o izvršenju budžeta.
Usvojene su također dopune Zakona o budžetima, kojima se gradonačelniku Mostara dozvoljava da u saglasnosti s načelnikom službe za finansije utvrđuje ovogodišnji budžet Grada budući da Mostar nema novoizabrano Gradsko vijeće.

Također  je Dom naroda na današnjoj vanrednoj sjednici odobrio ovogodišnje finansijske planove Zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, Zavodu za zapošljavanje, Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Komisiji za električnu energiju FBiH (FERK). FERK-u je data i saglasnost da u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta, primi putem javnog konkursa nove uposlenike.

Budžet FBiH, navedena dva zakona i finansijske planove federalnih zavoda odobrio je također na vanrednoj sjednici u srijedu i Predstavnički dom, što omogućava da ovi akti mogu stupiti  na snagu.

Ovogodišnji budžet FBiH ima najveći dosadašnji nominalni iznos od 2,88 milijardi KM.

Budući da su danas delegati Doma naroda ulagali amandmane na njegov sadržaj, koje Vlada nije prihvatila, posebnim zaključkom su dali u zadatak Vladi FBiH da kod izrade rebalansa, maksimalno uvaže te amandmane.

Pročitajte...