Dom naroda PFBiH: Neutrošena sredstva usmjeriti za izgradnju cesta

Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je po hitnom postupku predložene izmjene i dopune budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, kojima je predviđeno da se neutrošena sredstva iz 2017. godine u iznosu od 107 miliona KM namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, planiraju na isti način i sa istom namjenom.

Ova sredstva potrebno je u što kraćem roku staviti na raspolaganje kako bi se čim prije mogla utrošiti u svrhu realizacije planiranih infrastrukturnih projekata koje implementira javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

To će biti omogućeno ukoliko predložene izmjene i dopune odobri i Predstavnički dom.

Pored neutrošenih sredstva iz 2017. godine od 107 miliona KM, federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je da je Federaciji uplaćeno 87.207.037 KM jer je BiH ispunila sve uslove iz matrice politika u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, dok je 97.214.772 KM doznačeno u budžetu FBiH budući da su ispunjene prethodne mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana s MMF-om.

– Zbog navedenog, Federalno ministarstvo finansija je izmijenilo strukturu finansiranja ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH na način da se odustalo od planirane prodaje potraživanja u iznosu od 60 miliona KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 miliona KM – istakla je Milićević delegatima Doma naroda na današnjoj sjednici.

FENA

Pročitajte...