Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi u prvom čitanju trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj zakonski prijedlog, koji je Predstavnički dom, na sjednici 30. marta takođe podržao u prvom čitanju, jedan je od prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni prema mišljenju Evropske komisije, a podrazumijeva usklađivanje ove oblasti sa pravnom stečevinom EU.

Na dnevnom redu Doma naroda je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji predviđa da imenovani zvaničnici ne mogu istovremeno obavljati dvije funkcije.

Delegati bi u prvom čitanju trebali da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Izmjene i dopune Zakona o strancima imaju za cilj da se generalnom prevencijom postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja, kao i kršenja javnog reda i mira dok borave na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Izmjene bi, između ostalog, značile da se strancu u Bosni i Hercegovini može izreći mjera protjerivanja ako je nezakonito ušao u zemlju ili je ostao nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka, ako je pokušao ili prekršio propise prelaska granice, te ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjima trgovine drogom, oružjem, ljudima ili terorizam i pranje novca.

Dnevnim redom je predviđeno da delegati, u prvom čitanju, raspravljaju i o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH.

Na dnevnom redu je i nekoliko delegatskih inicijativa, među kojima i incijativa delegata Zlatka Miletića kojom traži da se Vijeće ministara BiH zaduži da donese odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2021. godinu, na način da minimalan iznos bude 535,50 KM, koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine.

Dom naroda bi trebao da razmatra i prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegijum oba doma parlamenta Bosne i Hecegovine.

Dnevnim redom je predviđeno da se delegati izjasne i o davanju saglasnosti za nekoliko međunarodnih sporazuma, među kojima je i davanje saglasnosti za ratifikaciju izmjena Sporazuma o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Sjednica je zakazana za 11.00 sati.