Dom naroda PSBiH o revizorskim izvještajima

SARAJEVO, 22. decembra (FENA) – Pred delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je obiman dnevni red današnje sjednice, a među ostalim tačkama je i nekoliko zakonskih rješenja kao i revizorski izvještaji za 74 državne institucije.

Po hitnom zakonodavnom postupku trebale bi biti razmatrane izmjene Zakona o plaćama i naknadama u bh. institucijama što je prijedlog Vijeća ministara, a ove izmjene se odnose na osiguranje jednakih prava na policijski dodatak.

U drugom čitanju trebao bi biti razmatran Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, dok bi u prvom čitanju trebala biti razmatrana izmjena Zakona o radu u institucijama.

Delegati bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH te o izmjenama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH.

Na dnevnom redu je i Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila kao i Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2016. godinu.

Predloženo je i razmatranje Izvještaja o izvršenom prestrukturiranju rashoda bh. institucija unutar budžetskih rashoda za period od 1. januara do 30. juna ove godine te Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...