Dom zdravlja Kladanj uspješno okončao projekt certificiranja

Dom zdravlja Kladanj može se pohvaliti uspješno okončanim projektom certificiranja timova porodične medicine. Puno dobro obavljenog posla u protekle dvije godine je iza njih. Nabavili su nova sanitetska vozila, obnovili objekte u Kladnju, Stuparima i Tuholju, a planiraju i njihovo utopljavanje. Osim toga, namjera je obnoviti stamitološku službu i kabinet za ultrazvuk.
Dom zdravlja Kladanj uspješno je okončao dvogodišnji projekt certificiranja timova porodične medicine. U ovaj važan projekt ušli su koncem 2015. godine, potpisivanjem ugovora sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju, nakon čega su počeli pripreme svih sedam timova, te područnih ambulanti u Tuholju i Stuparima. U proteklom periodu imali su značajna finansijska ulaganja navodi direktorica JZU Dom zdravlja Kladanj, Merima Salihović. To se prije svih odnosi na adaptaciju centralnog objekta u Kladnju, kao i dviju ambulanti. Dodaje da su akcenat stavili na kupovinu vozila hitne medicinske pomoći. U protekle dvije godine nabavljena su dva takva vozila u iznosu do 64 hiljade KM. Ova javna zdravstvena ustanova trenutno ima 61 radnika. Pokušavaju uposliti mlade kadrove. Ono što im predstoji jeste utopljavanje centralnog objekta Doma zdravlja. Namjeravaju povećati i energijsku učinkovitost dviju ambulanti, te u cjelosti adaptirati stomatološku službu, nabaviti novu stomatološku opremu, kao i ultrazvučni kabinet.

 

Pročitajte...