Doneseni srednjoročni i godišnji planovi robnih rezervi TK

Vlada je danas donijela Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024. godina, kao i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koji je urađen na osnovu četverogodišnjeg plana. Kada je u pitanju četverogodišnji plan realizacijom srednjoročnih planskih zadataka Kantonalne direkcije robnih rezervi u pogledu obezbjeđenja strateških robnih rezervi, na kraju planskog perioda stvorili bi se uslovi za kvalitetnije i efikasnije intervencije iz robnih rezervi u slučaju elementarnih nepogoda, većih poremećaja na tržištu i drugih vanrednih prilika. Strateški ciljevi ovog srednjoročnog plana su Određivanje obima i strukture robnih rezervi u skladu sa zakonskim normama i standardima, te kontinuirano proširenje obima i strukture postojećih robnih rezervi kroz planiranje nabavki osnovnih artikala. Strukturu potrebnih robnih rezervi čine žitarice i ostali prehrambeni artikli, proteini, ulje, šećer, začini i medicinski materijal. Ostala struktura robnih rezervi, koja je vrlo bitna za preživljavanje stanovništva i nesmetano funkcionisanje privrednih subjekata u slučaju rata, neposredne ratne opasnosti, većih elementarnih nepogoda i drugih vanrednih prilika, kao što su sirovine i drugi reprodukcioni materijal, ogrjevni materijal i drugi artikli, nisu obuhvaćeni ovim planom jer se procjenjuje da bi to zahtijevalo izdvajanje enormno visokih sredstava, a za što se nisu stekli uslovi. Kada je u pitanju proširenje obima i strukture postojećih robnih rezervi kroz planiranje nabavki osnovnih artikala, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona i nivoa ekonomskog razvoja, strukturu (asortiman) i količinu strateških artikala u robnim rezervama treba stalno dograđivati i širiti kako bi se približili trenutno važećim standardima i stvarnim potrebama prilikom pružanja odgovarajuće pomoći stanovništvu i privredi u slučaju većih prirodnih nesreća, elementarnih nepogoda, poremećaja na tržištu i drugih vanrednih prilika. U tom smislu planom je predviđeno i da se postojeća struktura robnih rezervi proširi sa nekoliko vrlo bitnih artikala za robne rezerve i to: mesne konzerve, tjestenina, ulje, pšenica i kompleti prve pomoći.

Imajući u vidu sve navedeno Planom robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirana je nabavka određenih prehrambenih i medicinskih artikala. Planiranom nabavkom osnovnih artikala za potrebe robnih rezervi stvorit će se uslovi za kvalitetnije intervencije iz robnih rezervi u slučaju elementarnih nepogoda, prirodnih nesreća i drugih poremećaja na tržištu u pogledu nestašica ili većeg rasta cijena pojedinih roba.

Ovom nabavkom Direkcija će nastojati uvesti  novi sistem skladištenja robnih rezervi, što bi trebalo u konačnici dovesti i do ostvarivanja ušteda na sredstvima koja se trenutno izdvajaju za ovu namjenu, a ta sredstva bi mogla biti usmjerena za zanavljanje i proširenje asortimana roba u robnim rezervama.

Također, zbog tehničke dopune i kvalitetnijeg preciziranja odredbi postojećih ugovora, Vlada je danas dala saglasnosti Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za potpisivanje aneksa ugovora o uskladištenju i čuvanju pšenice, ulja  i šećera.