Dr.med. Amela Numanović: Uprkos pandemiji uspješo liječenje pacijenata na Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla

U Temi jutra govorili smo o neuropedijatriji, grani meicine koja pokriva cjelokupnu dijagnostiku i liječenje neurološke promjene u dječjoj dobi, a posebno se ističe u području razvojne neurologije, dijagnostici i liječenju cerebrovaskularnih bolesti, epileptičkih encefalopatija i drugih oboljenjad.Naša gošća,dr.med.Amela Numanović, specijalista pedijatrije i subspecijalista neuropedijatrije Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla pojasnila nam je dijagnostiku, tok liječenja i rad u covid uslovima.

Pročitajte...