Drljača i Lončar: Podsticaj zapošljavanju i održavanju zaposlenosti (VIDEO)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmama za podsticaj zapošljavanju i održavanju zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor Zavoda.

To je na pres-konferenciji održanoj tokom ove sjednice Vlade potvrdio dopremijer, ujedno ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Uz napomenu da je pitanje zapošljavanja u FBiH jedan od prioriteta u radu aktuelne Vlade, on je naveo da ova odluka znači jednu u nizu mjera u tom pravcu i da su njen cilj nova zapošljavanja, samozapošljavanja i održiva zaposlenja.

Sadrži elemente, principe, pravila i instrumente kredita koji će u tom cilju biti relizirani isključivo putem Razvojne banke Federacije BiH. Riječ je o iznosu od 12 miliona KM. Korisnici kredita u Federaciji mogu biti fizička i pravna lica, a u Republici Srpskoj povratničke porodice.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, koja se također obratila na pres-konferenciji, navela je da ta ustanova i sad ima program kreditnih plasmana, ali je on zastario, pa je ove godine dato da bude unaprijeđen u smislu smanjenja kamata za krosinike, produžavanja grace perioda, umanjenja troškova kredita i drugih povoljnosti.

Primjerice, fiksna kamatna stopa sad iznosi 2,5 posto za industriju, a bila je 4 posto, dok je grace period produžen na pet godina umjesto na dosadašnjih tri. Godišnja kamatna stopa je sad tri posto u odnosu na ranijih pet posto.

Suma od planiranih 12 miliona KM za realizaciju ovih kredita će postepeno rasti od povrata novca onih koji su već koristili kredite, napomenula je direktorica Lončar.

U aktuelni program je uvršteno i podsticanje djelatnosti starih zanata u cilju njihovog očuvanja.

Zahtjeve za kredit obrađivat će banka i prema kriterijima, odlučivati o tome ko će biti korisnik, zaključila je direktorica.

Ministar Drljača napominje da aktuelna vlada želi obezbijediti stabilnost i dostojanstvo radnog mjesta u FBiH.

Na novinarsko pitanje kako će se Vlada odrediti ako dođe do najavljivane obustave rada rudara Zenice i Breze, odgovorio je da Vlada želi pomoći rudarima i da će sigurno zauzeti afirmativan stav.