Drugi dan Sajma turizma i ekologije „LIST“ protekao u znaku takmičenja učenica i učenika turističko-ugostiteljskih škola

U Lukavcu je drugi dan Sajma turizma i ekologije „LIST“ protekao u znaku takmičenja učenica i učenika turističko-ugostiteljskih škola. Na ovaj način nastoji se utvrditi kvalitet rada škola, odnosno, skrenuti pažanja na značaj kvalitetno educiranih kadrova. Osim toga, na Sajmu se govorilo o „Mogućnostima i prednostima zdravstvenog turizma“, te o „Informatizaciji u ponudi smještajnih kapaciteta i sadržaja usluge“.