Drugi prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli 4. septembra

U toku je drugi upisni rok na fakultete Univerziteta u Tuzli. Budući studenti mogu konkurisati za upis do kraja augusta, a 4. septembra zakazan je prijemni ispit. Ove godine najveći je interes studenata bio za studije medicine i elektrotehnike, gdje nema više mjesta. Popunjena je upisna kvota na ukupno 5 studijskih programa, ali još ima mjesta na većini fakulteta i za studij koji se finansira iz budžeta, kao i za samofinasirajući studij.

novinar Azra Mešić

Na prvom upisnom roku Univerzitet u Tuzli upisao je na prvu godinu 1185 studenta. Njima će se pridružiti i druga grupa koja konkuriše sve do 31. augusta i koju očekuju prijemni ispiti. Na nekoliko studijskih programa više nema mjesta, kažu na Univerzitetu.

– To su fakulteti Elektrotehnike, Medicinski fakultet, Psihologija, Logopedija, Građevinarstvo na RGGF-u. Druga informacija koja bi mogla biti interesantna za buduće brucoše da znaju da mogu biti studenti na odsjecima Poremećaj u ponašanju gdje ima 15 mjesta, Farmaceutski fakultet ima još 3 mjesta, Engleski jezik 10, Njemački 3, Mehatronika 12 i svi ostali programi na Zdravstvenom fakultetu, kaže za RTVTK dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport prof. dr. Vlatko Šeparović.

Za studij na račun budžeta, kažu na Univerzitetu mjesta ima još na odsjecima Specijalna edukacija i rehabilitacija i to 12 mjesta, na Ekonomiji 13 mjesta, jedno mjesto na novoosnovanom usmjerenju za menadžment u turizmu, na Tehničkom odgoju i informatici ima 16 slobodnih mjesta. Fakultet za tjelesni odgoj i sport može primiti još 25 studenata na dva studijska programa, Mašinski fakultet 23 studenta, također na dva studijska programa. Na sva četiri studijska programa ima 52 mjesta na Tehnološkom fakultetu, 9 mjesta na Pravnom fakultetu, na RGGF-u 27 mjesta, a na PMF-u i Filozofskom fakultetu ima mjesta na svim odsjecima, no za neke će studenti sami morati finansirati studije.

– Najviše mjesta je ostalo na budžetu na studijskim odsjecima Filozofije i Sociologije i Politologije, ali ima mjesta i na drugim odsjecima. Naročito nam je popularan Predškolski odgoj i obrazovanje. Stalno nas zovu iz predškolskih ustanova. Nedostaje kadra na tržištu rada, pojašnjava za RTVTK Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta.

Prijemni ispiti za drugi upisni rok na Univerzitet u Tuzli zakazni su za 4. septembar u 10 sati, a konačna rang lista bit će objavljena 10. septembra.