Drugo polugodište školske 2020/2021. godine u osnovnim i srednjim školama u TK počinje u ponedjeljak 1. februara

Drugo polugodište školske 2020/2021. godine u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Tuzlanski kanton bit će nastavljeno u ponedjeljak 1. februara. Iako je bilo najavljeno da drugo polugodište počinje u petak 29. januara, nakon brojnih reakcija roditelja, uz konsultacije s Pedagoškim zavodom u resornom Ministarstvu je donesena odluka da nastava ipak počne u ponedjeljak.
Školska godina će biti nastavljena po modelu po kojem je izvođena i u prvom polugodištu. Odjeljenja koja broje 16 i više učenika bit će podijeljena u dvije grupe. Učenici nižih razreda na nastavu će ići svakodnevno u različitim terminima a viši razredi osnove te učenici srednjih škola nastavu će pohađati na način da jednu sedmicu borave u školi, a drugu rade kod kuće.
Odjeljenja koja broje 15 i manje učenika se ne dijele i na nastavu odlaze redovno. Novina je da će za njih čas biti produžen sa 30 na 40 minuta. Osim toga, u drugom polugodištu škole će moći organizovati dopunsku i dodatnu nastavu i vannastavne aktivnosti, koje će biti u funkciji pripreme učenika za maturske ispite i takmičenja, koja će biti organizovana na način i koliko to dozvole epidemiološke prilike.

Pročitajte...