Vijeće ministara BiH trebao bi danas razmatrati Nacrt zakona o carinskim prekršajima BiH čiji predlagač je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

U saopštenju Vijeće ministara navodi se da bi se se pred ministrima danas trebao naći i Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH za period 2020-2023.

Na predloženom dnevnom redu je i informacija o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti u prihvatu državljana BiH koji se vraćaju iz Njemačke na osnovu Evropskog putnog lista za povratak, te izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije za 2020. godinu.

Trebao bi biti razmatran i nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum u BiH i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje u Crnoj Gori i priključnih graničnih dionica, sa nacrtom osnova za zaključivanje navedenog sporazuma.