DUŠICA, film /ponedjeljak 30.03.2020. 21:00/ (12+)

Život mlađe žene potpuno se preokrene dolaskom njene neprilagođene sestre…