DUŠICA, film /srijeda 08.04.2020. 23:55/ (12+)

Život mlađe žene potpuno se preokrene dolaskom njene neprilagođene sestre…