Dva miliona KM za projekte energetske efikasnosti

„Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora kao mjere efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond“ naziv je druge stručne obuke sa ciljem profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja svih zainteresiranih korisnika i aplikanata. Obuka je organizirana u sklopu projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ koji finansira Vlada Švedske, a implentira Razvojni program UN-a.

NOVINAR: Ivana Ferković Pašić
SNIMATELJ: Mirsad Jusić

Pročitajte...