Dva nova prava osiguranika ZZO TK u 2018.

Pored uobičajenih prava osiguranih lica tj. prava na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, Zavod je u ovoj godini uveo i nekoliko novih. Jedno od njih je liječenje hiperbaričnom komorom te obezbjeđenje terapije Klivarinom i kleksanom za trudnice koje boluju od trombofilije…