Efekt akciza: Na računu za autoputeve za 28 dana prikupljeno dodatnih 16 miliona KM

Naime, u februaru 2018. godine po osnovu putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene uvozne i domaće nafte i naftnih derivata prikupljeno je 25.873.072 KM, što je za 16.648.277 KM više u odnosu na februar 2017. godine.

Riječ je o dijelu akciza koji se odnosi na 0,25 KM po litru derivata koji se proda na tržištu BiH.

“U ukupnom iznosu sredstava prikupljenih po osnovu putarine od 0,25 KM po litru derivata, pored standardno prikupljene putarine nalaze se i sredstva prikupljena po osnovu popisa zaliha na dan početka primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama (1. februar 2018.). Ova putarina je prikupljena na posebnom podračunu Jedinstvenog računa koji je otvoren kod Centralne banke BiH”, rečeno je za Klix.ba iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Podsjećamo, pored ove putarine prikuplja se i putarina u iznosu od 0,15 KM kao putarina za izgradnju puteva i po tom osnovu je u febraru 2018. godine prikupljeno ukupno 15.144.566 KM. Ova sredstva idu u raspodjelu korisnicima zajedno sa svim ostalim prihodina od indirektnih poreza (PDV, akciza, carina). Po ovom osnovu je u februaru 2017. godine bilo ukupno prikupljeno 13.790.726 KM.

Po osnovu akcize na naftu i naftne derivate u februaru 2018. godine ukupno je naplaćeno 32,3 miliona KM, dok je u februaru 2017. godine naplaćeno 31,1 milion KM.

Podsjećamo, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH usvojen je sredinom decembra 2017. godine u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

(RTVTK/KLIX)

Pročitajte...