Eksperti saobraćajne struke: Ceste u BiH grobnice za sve nas!

Da su ceste u TK u lošem stanju dobro je poznata priča. Iako se iz godine u godinu povećavaju sredstva za te namjene, čini se ipak da se malo toga radi na poboljšanju infrastrukture, posebno na dijelovima magistralnih puteva čije je održavanje u nadležnosti viših nivoa vlasti. Nesreće sa smrtnim ishodom koje su se u TK desile krajem prošle i početkom ove godine, otvorile su pitanje boljeg održavanja cesta, te sigurnosti u saobraćaju. Pitamo i šta vozači, kao pojedinci, mogu uraditi da izbjegnu nesreće, budući da se iz policijskih izvještaja može zaključiti da je u 90 odsto situacija, krivac upravo čovjek.

Pročitajte...