Elektroprivreda BiH: Garancija na kredit za gradnju Bloka 7 ne sadrži elemente nedozvoljene državne pomoći

Prilikom jučerašnjeg susreta Joohanesa Hana sa čelnicima Bh.političkih partija, evropski komesar je uz ostalo sugerisao odustajanje od gradnje termoenergetskih blokova. Čelnici stranaka iz oba Bh.entiteta su naglasili da odustajanja od gradnje Bloka 7 Termoelektrane nema. Pri tome su naglasili da projekat zadovoljava standarde Evropske unije, što je potvrđeno tokom medijacije koja je obavljena pri Energetskoj zajednici. U Elektroprivredi BiH ubijeđeni su da će isti rezultat biti i u postupku kojeg je sekretarijat Energetske zajednice poveo protiv BiH zbog navoda da garancija za kredit, iz kojeg će se graditi blok u Tuzli, sadrži elemente nedozvoljene državne pomoći.

Pročitajte...