Emmausova misija za vedro lice Srebrenice

Obrazovanje pojedinca oblikuje društvo. Primjere pozitivne praxe imamo u povratničkim sredinama. MFS “Emmaus” u Srebrenici od 2009. godine realizuje projekte, koji  olakšavaju obrazovanje školaraca, iz udaljenih sela Srebrenice i Bratunca. U  dnevnim i internatskim centrima,  djeca, besplatno, tokom sedmice  usvajaju ona znanja i vještine, koja će im pomoći u lakšem savladavanju  gradiva.

Poslijeratni ambijent je kreirao specifične uslove školovanja za djecu povratnike iz Srebrenice. Nakon završenog školovanja do 5-tog razreda djeca neuslovnim prijevozom iz rubnih i ruralnih područja u kojima žive, a koja su udaljena između 30-40 km, moraju putovati do centralne škole u Srebrenici. U Potočarima u znak sjećanja na velikog humanistu Franka Bettolija, Međunarodni forum solidarnosti „Emaus“, osnovao je dnevni i internatski  centar namijenjen  školskoj  djeci koja putuju iz udaljenih područja.. Na putu do škole provedu oko dva sata a vrijeme koje izgube putujući od kuće do škole i vraćajući se iz škole kući, utiče na njihov kvalitet obrazovanja. S obzirom na lošu putnu komunikaciju i geografski položaj sela izostajanje s nastave je česta pojava a samim time još jedan faktor koji utiče na obrazovanje te djece. Jedna od prvih korisnica centra je i gimnazijalka Mirsada Sinanović iz Urisića. Njeno rodno mjesto se nalazi na granici Bosne i Hercegovine sa Republikom Srbijom. Od Srebrenice je udaljeno 45 kilometara.

Već osam godina  zajedno sa svojim sestrama živim u internatskom centru, došle smo prve i na početku smo bile samo nas tri. Sve je bilo drugačije godinama su dolazila i dolaze djeca, kako je vrijeme prolazilo, bilo je sve bolje. Postali smo porodica jedni o drugima vodimo brigu. Mi stariji vodimo računam o mladim korisnicima centra. Vaspitači su tu, pomažu nam 24 sata dnevno oko zadaće i slično. Mada, meni pomoć nije potrebna, odlična sam učenica i ja pomažem mlađima od sebe sa školskim obavezama“, priča nam Mirsada Sinanović

Roditeljima je to veliko olakšanje. Potpuno besplatno djeca borave tokom sedmice u centru.

Za mene kao oca ovaj centar znači mnogo, znam da su djeca na sigurnom, neće lutati po gradu niti imati loše društvo. Neće im biti hladno, ne moram da plaćam smještaj po gradu ili prijevoz. Djeca koja putuju tako daleko moraju da ustanu u pet ujutro nema ih kući do pet popodne. U internatu mogu puno toga da nauče. Da se odmaraju i da dan popune korisnim aktivnostima“, dodaje Mirsadin otac – Mirsad Sinanović.

U centru djeca imaju cjelosedmični boravak, a njihove aktivnosti su organizovane kao i u  bilo kom školskom internatu, uz namjere da im se pruže i omoguće uslovi za sretno odrastanje. U kompleksu koji se nalazi u Potočarima je smješteno trenutno više od osamdesetero  djece uzrasta od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole. Uz internatski u izgradnji je i edukativni centar. Projekat je vrijedan više od osamdeset hiljada konvertibilnih maraka, parnter projekata je Holandska organizacija “Proplan”, pojašnjava Elmedin škrebo, pomoćnik direktora za razvoj MFS”Emmaus”.

Školarci Srebrenice, podsjetili su nas na najveće vrijednosti i uspjehe, među kojima jeste opstanak na ognjištima  predaka, u  gradovima koji nose biljeg  prošlosti, breme sadašnjosti, dok hrabro koračaju u budućnost…