Epidemiološka situacija u populaciji životinja na području TK stabilna

Što se tiče epidemiološke situacije u populaciji životinja na području Tuzlanskog kantona situacija je zadovoljovajuća. Za sada nema pojave ni jedne od eksponiranih bolesti. U Veterinarskoj stanici Bukinje kao i u ostalim ambulantama sve preventivne dijagnostičke procedure i intervencije se svakodnevno obavljaju. Počinju i preventivne vakcinacije protiv Crnog prišta .

Opširnije u prilogu