EUFOR pokreće kampanju upozoravanja na opasnosti od mina u 2021.

EUFOR pokreće virtuelnu kampanju upozoravanja na opasnosti od mina, osmišljenu u bliskoj suradnji s Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i Oružanim snagama BiH.

Određeno je da početak ove kampanje bude 4. aprila, na Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina, te prije sezone deminiranja u BiH, saopćeno je iz EUFOR-a.

EUFOR-ova virtuelna edukacija o minama se može vidjeti na: www.euforbih.org/pazimine. Tu je i kraći nagradni kviz.

Evropska unija (EU) je jedan od najvećih donatora za potrebe protivminskih akcija u BiH, za šta je dosad izdvojila oko 46 miliona eura. Osim uklanjanja mina, EU pruža podršku povratnicima i žrtvama nagaznih mina u BiH unapređujući sigurnost građana. EU je finansirala i uspostavu platforme informacionog sistema za BHMAC, koja je u stanju da pruži tačne, transparentne i pouzdane podatke o protivminskim akcijama.

U redovnim aktivnostima, EUFOR-ovi timovi za vezu i osmatranje (LOT) drže predavanja o opasnostima od mina širom BiH. Obično idu u škole, razna udruženja i klubove s jedinim ciljem – smanjenjem, do minimuma, broja žrtava minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Međutim, mjere koje su uvedene zbog pandemije COVID-19 ograničile su LOT timovima mogućnost držanja predavanja u školama o opasnostima od mina.

EUFOR je u bliskoj saradnji s partnerima, Centrom za uklanjanje mina u BiH i Oružanim snagama BiH, radio na pripremi video materijala koji bi poslužio EUFOR-u i njegovim LOT timovima za izvođenje virtuelne edukacije.

Video materijal o opasnostima od mina namijenjen je djeci, omladini i porodicama koje u vrijeme ograničenih javnih kontakata mogu pratiti predavanja iz svojih domova.

Cilj je edukacija ljudi o minama, opasnostima od njih i ponašanju u slučaju nailaska na minu.

Ova virtuelna edukativna kampanja omogućava EUFOR-u nastavak pružanja pomoći Bosni i Hercegovini kako bi postala zemlja bez mina.