Fabrika namještaja “Konjuh”: 11. februara usmeno javno nadmetanje za prodaju imovine

Imovina Fabrike namještaja „Konjuh“ Živinice u stečaju na prodaji je od 2016. godine.Jedan dio imovine je prodat, ali to nije bilo dovoljno za vraćanje cjelokupnih dugovanja povjeriocima, Poreznoj upravi i radnicima.Raspisan je novi tender za prodaju hale i mašina, te neeizgrađenog zemljišta u vlasništvu ove fabrike. Usmeno javno nadmetanje će se obaviti 11. februara 2019. godine.

Pročitajte...