Federalna vlada utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda i uvjerenja

Federalna vlada je današnjom Odlukom na sjednici u Mostaru utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih je 90,6841 maraka. Izvodi iz knjiga i uvjerenja su 0,4072 maraka, a vjenčani list 1,72 maraka.

Matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list plaćaju općine i gradovi, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...