Federalni premijer najavljuje pravedniju raspodjelu prihoda u F BiH

Energetski i projekti infrastrukture, pravednija raspodjela javnih prihoda i kvalitetnije cestovne komunikacije, u naredne četiri godine trebale bi biti zajedničke smjernice vlasti Federacije BiH i Tuzlanskog kantona. Ovo je tokom ovosedmične posjete Tuzli akcentirao federalni premijer Fadil Novalić.
Vlada Federacije bi trebala nastaviti proces uvezivanja radnog staža radnicima propale industrije tuzlanskog bazena, kategoričan je Novalić. U ovoj godini je za tu namjenu predviđeno deset miliona KM, od čega su do sada utrošena dva miliona. Industriju treba pokretati, ali strogo voditi računa da nas to ne ugrožava na bilo koji način. Eklatantan primjer je lukavački GIKIL koji upošljava hiljadu radnika, sa stranim investitorom koji nikada nije uložio potreban kapital, da bi uistinu bio i većinski kako se posljednjih godina postavljao u rukovodnim strukturama.
Ono što bi se radikalno trebalo promijeniti jeste koeficijent raspodjele javnih prihoda. Pokrenute su izmjene zakona i postoji politička volja, da se ukine povlašten položaj određenih kantona u odnosu na druga područja u Federaciji. Time bi i Tuzlanski kanton ubuduće trebao dobijati znatno više novca.
Zakonodavna regulativa rada, penzionog sistema i podjele poreza uvijek su najteži zadaci za reforme i provedbe u svim državama, navodi federalni premijer. Federacija je uspješno provela prve dvije i nema sumnje da će se isto desiti i u slučaju porezne politike ili preciznije raspodjele prikupljenih prihoda, zaključuje Novalić.

 

Pročitajte...