FHMZBiH: Do kraja dana porast koncentracija polutanta u zraku

Sinoć i tokom jutra došlo je do izmjene općih meteoroloških uslova na većem prostoru FBiH koji su pogodovalii značajnom obaranju koncentracija polutanata, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Do kraja dana i u naredna dva dana se očekuje ponovna stabilizacija vremena i povratak nepovoljnih meteoroloških uslova sa apsekta kvaliteta zraka. Analogno tome očekuje se i ponovni porast koncentracija polutanta u zraku već u toku današnjeg dana.

Opći geografski i meteorološki uslovi u zapadnoj Bosni i posebno u Hercegovini (njenom najvećem dijelu) su takvi da se ne očekuju značajna ili dugotrajana narušavanja kvaliteta zraka.

Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije. U Kantonu Sarajevo od sinoć je na snazi Epizoda “Upozorenje” i sve interventne mjere za smanjenje emisija u zrak koje proglašenje ove mjere podrazumijeva.

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Visoke koncentracije zagađujućih materija su i tokom utorka zadržale sličan nivo kao i u prethodna dva dana.

U Sarajevu su se srednje dnevne koncentracije lebdećih čestica PM 10 kretale od 78 ug/m3 na Bjelavama, 260 na Otoci do  300 ug/m3 na Ilidži. Propisana granična srednja dnevna koncentracija iznosi 50 ug/m3. Dnevni prosjek u Ilijašu je iznosio 350 ug/3. Prekoračenja graničnih vrijednosti za druge mjerene polutante nije bilo.

Srednja dnevna koncentracija lebdećih čestica PM2.5 izmjerena u američkoj ambasadi u Sarajevu iznosila je  258 ug/m3.

U ostalim gradovima u kojima se vrši monitoring mjerenja su pokazala nešto niže vrijednosti prašine (PM čestice) u zraku nego u Sarajevu, ali i dalje izuzetno visoke u Zenici (PM10 od 170- 210 ug/m3), Kaknju (PM 10 110 ug/m3), Tuzli ( PM 2.5 120 ug/m3), Lukavcu (143 ug/m3). U Zenici je na stanici Tetovo izmjereno i prekoračenje propisane dnevne vrijednosti koncentracija sumpordioksida (220 ug/m3; propisano 125 ug/m3) i Živinicama (215 ug/m3).

U Goraždu (68 ug/m3)  i Jajcu  (54 ug/m3) koncentracije lebdećih čestica PM10 su bile umjereno visoke.

Pročitajte...