Finansijski plan za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja trebalo bi da bude ostvaren u visini od 245 miliona 706 hiljada maraka

Finansijski plan za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja trebalo bi da bude ostvaren u visini od 245 miliona 706 hiljada maraka što je za 3,71% više od planiranih za 2018. godinu. Planirani prosječni prihodi i primici po osiguranom licu u 2019. godini iznose 577,34 KM. U okviru navedenih rashoda najveće učešće imaju medicinske i laboratorijske usluge u iznosu od 185 miliona 435 hiljada maraka i lijekovi u iznosu od 40 miliona 97 hiljada KM. U ovoj godini je dva puta došlo do izmjena i dopuna finansijskog plana zavoda.

 

Pročitajte...