FINra sa jedinstvenim nastavnim planom i programom u regionu

FINra već četvrtu godinu uspješno radi i unosi jedan potpuno novi kvalitet u visoko obrazovanje u BiH i regionu. Taj kvalitet se ogleda u jedinstvenom spoju teorije i praktičnih znanja i vještina prepoznatljivih na tržištu rada. Protekle tri godine su pokazale provodivost jednog potpuno novog koncepta nastavnog procesa visokog obrazovanja, što je prepoznato i od strane naših studenata. Studij na FINra je upisalo 200 studenata.U toku je upis IV generacije studenata na FINra. Prema broju do sada upisanih studenata, može se zaključiti da će se nastaviti trend povećanja novoupisanih studenata na FINra.

FINra je u ovoj godini potpisala sporazume o poslovnoj saradnji sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba i Veleučilištem iz Slavonskog Broda. Potpisivanjem ovih sporazuma FINra je omogućila mobilnost studenata i nastavnog osoblja kroz projekat „eRasmus plus“, te realizaciju zajedničkih stručnih i naučnih projekata, razmjenu informacija i izdavanje publikacija, organiziranje seminara, radionica i konferencija, upravljanje kvalitetom u području nastave, te učešće u razvojnim projektima finansiranih iz europskih fondova.

Vrijedno je istaći i to da je FINra u ovoj akademskoj godini uspostavila Centar za naučno istraživački rad i međunarodnu saradnju. Centar će afirmirati i unapređivati naučno istraživački rad na FINra, kao i učešće studenata i nastavnika na izradi međunarodnih projekata. Takođe, FINra će u narednom periodu raditi na unapređenju naučno – istraživačkog rada i međunarodnoj saradnji, kao i na uvođenju novih studijskih programa, kao odgovor na potrebe tržišta rada i razvoja IT.

Cilj FINra je da naši studenti postanu vrhunski stručnjaci za finansije i računovodstvo i da ostanu raditi u Bosni i Hercegovini.

Pored upisa u prvu godinu redovnih i vanrednih studenata, aktuelni su i prelasci sa drugih fakulteta na FINra, i to na II, III I IV godinu studija.

Veliko je interesovanje za nastavak obrazovanja i upis na IV godinu studija na FINra, za osobe koje su završile trogodišnji fakultet i žele da steknu fakultetsku diploma sa 240 ECTS bodova, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i prepoznati od strane poslodavaca.

Izaberite fakultet koji će ispuniti Vaša očekivanja i koji Vas neće iznevjeriti.

Budite vrhunski stručnjak za finansije i računovodstvo.

FINra – Jedinstven spoj teorije i prakse.

Posjetite nas na  adresi:  Mitra Trifunovića Uče 9 u Tuzli,  ili kontaktirajte putem telefona +38735 310 390, e-maila: [email protected], web:www.finra.ba.

Pročitajte...