Fondacija “Proljeće” raspiala konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Fondacija „Proljeće“ raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija svim trenutnim i budućim učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2018/19. godinu. Stipendija obuhvata finasiranje smeštaja i hrane u stduentskom domu Fondacije. Opširnije pogledajte u prilogu….